top of page

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η ηλεκτρονική σελίδα www.natureacyprus.com / www.natureacy.com διαχειρίζεται από την Argos Pet Products Ltd με έδρα στην Λάρνακα Κύπρου, Λεωφόρος Μακαρίου ΙΙΙ, Περβόλια, με αριθμό ΦΠΑ CY10389582K και αριθμό εγγραφής ΗΕ389582, εφεξής καλούμενη ως "εταιρία".

Κάνοντας χρήση της ηλεκτρονικής σελίδας ο χρήστης συμφωνεί και συναινεί με τους όρους και προϋποθέσεις όπως αυτοί περιγράφονται παρακάτω. Οποιοσδήποτε επισκέπτεται την ηλεκτρονική σελίδα ή αγοράζει προϊόντα από αυτή, εφεξής καλούμενος ως "χρήστης" συμφωνεί με τους όρους, τις πολιτικές και τις υπηρεσίες που περιγράφονται παρακάτω.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους που περιγράφονται παρακάτω. Αν δεν συμφωνείτε με τους συγκεκριμένους όρους τις πολιτικές και τις υπηρεσίες, μην κάνετε χρήση τις ηλεκτρονικής σελίδας και των υπηρεσιών της.

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει, τροποποιεί και να διαμορφώνει το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής σελίδας και τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, σημειώστε ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο του ιστότοπου μας ενδέχεται να είναι παρωχημένο ανά πάσα στιγμή και δεν έχουμε καμία υποχρέωση να το ενημερώσουμε. Δεν εγγυόμαστε ότι ο ιστότοπός μας, ή οποιοδήποτε περιεχόμενο σε αυτόν, θα είναι απαλλαγμένο από λάθη ή παραλείψεις. Η συνέχιση της χρήσης της ιστοσελίδας από τους χρήστες μετά από την ημερομηνία ισχύος οποιωνδήποτε αλλαγών στους όρους θα εκλαμβάνεται ως αποδοχή από τους χρήστες των αλλαγών αυτών.

ΧΡΗΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις ρυθμίσεις πρόσβασης στην ηλεκτρονική σελίδα. Επίσης είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι όλα τα άτομα που έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική σελίδα μέσω της σύνδεσης διαδικτύου του είναι ενήμερα για τους όρους και προϋποθέσεις της.

Τα προϊόντα που πωλούνται μέσω της ηλεκτρονικής μας σελίδας απευθύνονται σε καταναλωτές για ιδιωτική χρήση. Αν είστε επαγγελματίας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση info@natureacy.com. Δημιουργώντας μια παραγγελία στην ηλεκτρονική μας σελίδα αποδέχεστε τους όρους και τις προϋποθέσεις της και δηλώνεται ότι είστε ενήλικος (άνω των 18 ετών). Η εταιρία μας δεν πραγματοποιεί εμπορικές συναλλαγές ούτε δέχεται στοιχεία ή πληροφορίες από ανήλικους (κάτω των 18 ετών).

Με την χρήση της συγκεκριμένης ηλεκτρονικής σελίδας ο χρήστης συμφωνεί να μην χρησιμοποιεί το περιεχόμενο της ιστοσελίδας για κακόβουλους και παράνομους σκοπούς σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο. Ο χρήστης συμφωνεί επίσης να μην ενημερώνει στην ηλεκτρονική σελίδα οποιουδήποτε είδους άσεμνο, υποτιμητικό ή προσβλητικό περιεχόμενο.

Το όνομα χρήστη (username) και ο κωδικός πρόσβασης (password) πρέπει να αντιμετωπίζετε ως εμπιστευτικές πληροφορίες. Δεν πρέπει να το αποκαλύψετε σε τρίτους. Εάν γνωρίζετε ή υποψιάζεστε ότι κάποιος άλλος εκτός από εσάς γνωρίζει το όνομα χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασής σας, πρέπει να μας ειδοποιήσετε αμέσως χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παρακάτω. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε λογαριασμό άλλου.

 

Έχουμε το δικαίωμα να απενεργοποιούμε οποιοδήποτε όνομα χρήστη ή κωδικό πρόσβασης οποτεδήποτε, αν κατά τη γνώμη μας δεν συμμορφώνεται με κάποια από τις διατάξεις των όρων και προϋποθέσεων.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Η εταιρία αποτελεί μοναδικό και αποκλειστικό δικαιούχο όλων των πνευματικών δικαιωμάτων του περιεχομένου και της διάρθρωσης της ιστοσελίδας www.natureacyprus.com εκτός ρητών εξαιρέσεων ή διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας. Το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής σελίδας αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας. Οποιαδήποτε πληροφορία (κείμενο, εικόνες, γραφικά) περιέχεται στην ηλεκτρονική σελίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση.

 

Όλα τα ονόματα υπηρεσιών ή/και προϊόντων που τυχόν αναφέρονται σε αυτήν την ιστοσελίδα αποτελούν εμπορικά σήματα της εταιρίας, των θυγατρικών της, ή των συνεργαζόμενων με αυτήν και τις θυγατρικές της εταιριών.

 

Η εταιρία εξουσιοδοτεί τους χρήστες να αντιγράψουν και να εκτυπώσουν αποσπάσματα ή έγγραφα από αυτήν την ιστοσελίδα (εκτός όσον αφορά περιεχόμενο που κατέχεται από τρίτο πρόσωπο και έχει καθοριστεί ως τέτοιο) μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση, δεδομένου ότι κάθε αντίγραφο ή απόσπασμα των εγγράφων αυτών ή των σελίδων, που αποκτάται, διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλες ανακοινώσεις ιδιοκτησίας και κάθε αποποίηση που εμπεριέχεται σε αυτές. Όλα τα λογότυπα της εταιρίας και τα εμπορικά σήματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να αναπαραχθούν χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της εταιρίας.

Είναι παράνομη η αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων της ηλεκτρονικής σελίδας χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της εταιρίας.

 

Εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά, η αντιγραφή για εμπορικούς σκοπούς, τροποποίηση ή αναπαραγωγή μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων αυτής της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε μορφή, που να βασίζεται σε αυτήν και / ή στο περιεχόμενό της, ή η ενσωμάτωση σε άλλες ιστοσελίδες, των συστημάτων ηλεκτρονικής ανάκτησης, απαγορεύεται. Κανένας σύνδεσμος (link) σε αυτή την ιστοσελίδα δεν μπορεί να συμπεριληφθεί σε οποιοδήποτε άλλη ιστοσελίδα χωρίς την πρότερη έγγραφη συναίνεση της εταιρίας.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής σελίδας μας παρέχεται μόνο για σκοπούς γενικής πληροφόρησης  Οι πληροφορίες της σελίδας δεν αποτελούν συμβουλές στις οποίες πρέπει να βασιστείτε. Πρέπει να αποκτήσετε επαγγελματική ή εξειδικευμένη συμβουλή πριν πάρετε κάποια απόφαση ή προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια με βάση το περιεχόμενο της ηλεκτρονική μας σελίδας.

 

Αν και καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για την ενημέρωση των πληροφοριών στον ιστότοπό μας, δεν εγγυόμαστε ρητά ή έμμεσα, ότι το περιεχόμενο στον ιστότοπό μας είναι ακριβές, πλήρες ή ενημερωμένο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Η ηλεκτρονική μας σελίδα θα σας κατευθύνει σε όλα τα στάδια της παραγγελίας σας. Η διαδικασία παραγγελίας σας επιτρέπει να εντοπίσετε τυχόν λάθη πριν ολοκληρώσετε την παραγγελία σας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες σε κάθε στάδιο της παραγγελίας σας πριν προχωρήσετε.

Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας θα λάβετε ένα επιβεβαιωτικό email από εμάς ως ένδειξη ότι λάβαμε την παραγγελία σας. Το συγκεκριμένο email δεν αποτελεί εγγύηση ότι η παραγγελία σας θα προχωρήσει προς παράδοση, η παραγγελία σας βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της επεξεργασίας.

Αφού ελέγξουμε την παραγγελία σας θα σας αποστείλουμε email που θα επιβεβαιώνει την αποστολή των προϊόντων στη διεύθυνση που μας υποδείξατε.

Σε περίπτωση που δεν είμαστε σε θέση να προμηθεύσουμε τα προϊόντα της παραγγελίας σας, λόγω μη διαθεσιμότητας ή λόγω παύσης τους ή λόγω αδυναμίας εκτέλεσης από ανωτέρα βία θα σας ενημερώσουμε μέσω email ή μέσω τηλεφώνου. Εάν έχετε ήδη εξοφλήσει το ποσό της παραγγελίας θα σας επιστρέψουμε το συνολικό καταβληθέν ποσό συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής.

Καταβάλουμε όλες τις εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσουμε ότι οι περιγραφές και οι γραφικές απεικονίσεις των προϊόντων που διατίθενται από εμάς αντιστοιχούν στα πραγματικά αγαθά. Ωστόσο, σημειώστε ότι οι εικόνες και / ή οι περιγραφές της συσκευασίας είναι μόνο για επεξηγηματικούς σκοπούς, η πραγματική συσκευασία των προϊόντων μπορεί να διαφέρει.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της παραγγελίας του κατά το στάδιο της επεξεργασίας όπως αυτό περιγράφεται στην παράγραφο "ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ".

Διακοπή παραγγελίας στο στάδιο της αποστολής θα πρέπει να γίνεται σε συνεννόηση με την εταιρία.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Με την επιβεβαίωση αποστολής της παραγγελίας σας θα λάβετε από εμάς μια εκτίμηση ημερομηνίας παράδοσης καθώς και τον ειδικό κωδικό εντοπισμού (tracking number) της παραγγελίας σας.

Η εκτίμηση ημερομηνίας παράδοσης δεν αποτελεί εγγύηση παράδοσης. Η διαδικασία παράδοσης ενδέχεται να καθυστερήσει για λόγους ανωτέρας βίας.

Εάν κατά την παράδοση δεν βρίσκεται κάποιο άτομο στη διεύθυνση που έχει υποδείξει ο χρήστης για να παραλάβει την παραγγελία, εμείς ή ο συνεργάτης μας θα αφήσει σημείωση με οδηγίες για την παραλαβή της παραγγελίας.

ΤΙΜΕΣ, ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Οι τιμές των προϊόντων μας ισχύουν όπως αναφέρονται στην ηλεκτρονική σελίδα μας κατά την διαδικασία καταχώρησης της παραγγελίας σας.

Οι τιμές των προϊόντων μας δύναται να αλλάξουν οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι αλλαγές αυτές δεν αφορούν παραγγελίες που έχουν ήδη καταχωρηθεί και βρίσκονται στο στάδιο της επεξεργασίας.

Οι τιμές των προϊόντων καθώς και τα έξοδα αποστολής που αναφέρονται στην σελίδα μας συμπεριλαμβάνουν τον ΦΠΑ. Εάν το ποσοστό του ΦΠΑ αλλάξει πριν την παράδοση της παραγγελίας η εταιρία θα προσαρμόσει το ποσό της παραγγελίας.

Η εξόφληση της παραγγελίας σας γίνεται μέσω πιστωτικής και χρεωστικής κάρτας (Visa, Mastercard, Maestro, Diners, AMEX). Εναλλακτικά η εξόφληση γίνεται με αντικαταβολή κατά την παράδοση της παραγγελίας.

ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι συναλλαγές μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας διέπονται από το Ευρωπαϊκό και το Κυπριακό Δίκαιο, ιδίως από τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών.

 

Η χρήση και η ερμηνεία των συναλλαγών της ηλεκτρονικής μας σελίδας καθοδηγείται από την Κυπριακή νομοθεσία. Αν ο Χρήστης επιλέξει να αποκτήσει πρόσβαση στο site από άλλη χώρα, έχει την ευθύνη να ακολουθήσει τους Νόμους της χώρας αυτής.

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει και η οποία πηγάζει από τη συμβατική σχέση μεταξύ της εταιρίας και του χρήστη, αρμόδια για την επίλυσή της είναι τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Κύπρου. Για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς, ο χρήστης μπορεί να απευθύνεται στους αρμόδιους φορείς εξωδικαστικής διευθέτησης καταναλωτικών διαφορών.

 

Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών

Τηλέφωνο: 22 516112

info@katanalotis.org.cy

www.cyprusconsumers.org.cy

bottom of page